Kyushu University Academic Staff Educational and Research Activities Database
List of Papers
Hideaki NISHI Last modified date:2020.08.11

Professor / Legal Culture / Department of Fundamental Legal Science / Faculty of Law


Papers
1. About Mr. SAEKI Fukudo, in: Hosei Kenkyu, vol. 87, no. 1, pp. 270-233, 2020.7, [URL].
2. On Li Xin, the "Jurist" in the Minguo Beiyang Government era, and his trilogy, in: Hosei Kenkyu, vol.86, no.3, 2019.12, pp. 125-147., [URL].
3. An aspect of modern development in the field pf studies on Chinese legal history in the early Min-guo era. in: Hosei-Kenkyu, vol.86, no.2, pp.266-211, 2019.10., [URL].
4. OKADA Asataro in Europe, in: Hosei Kenkyu, vol.84, no.1, pp.238-217, 2017.7., [URL].
5. On some bureaus of codification in the Beiyang government era (1912-1928): Fadian-bianzuanhui, Falü-bianchahui and Xiuding-falüguan, in: Hosei Kenkyu, vol.83, no.3, pp.187-217, 2016.12., [URL].
6. 西 英昭, A New Look at the Taiwan Shihō: A Re-examination of the Thought-Processes in the Making of a Report in Colonial Taiwan, Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko, no.73, pp.141-169., 2016.03, [URL].
7. On legal studies of modern Chinese laws in Japan, 1912-1925, in: Hosei Kenkyu, vol.82, no.4, pp.1-32, 2016.3., [URL].
8. On translations of modern Chinese laws into European languages, in: Hosei Kenkyu, vol.82, no.1, pp.256-208, 2015.7., [URL].
9. A brief outline of the history of "Chinese" legal studies in the Netherlands, in: Hosei Kenkyu, vol.81, no.4, pp.534-485, 2015.3, [URL].
10. Shinmatsu minkoku jiki hosei kankei nihonjin komon ni kansuru kiso jyoho -- hoi (Basic information on Japanese legal advisers in late Qing and Minguo period --appendix)
in: Toyo Hoseishi Kenkyukai Tsushin, no.21, pp.6-22, 2012.8., [URL].
11. Taihoku ni okeru toshokan / bunken kensaku jyoho -- Nyumonhen santeiban (Some Information on the Libraries and Research guide at Taipei (3rd ver.))'
in: Hoshigaku Kenkyukai Kaiho (Bulletin of the Society for Legal Studies), no.16, pp.192-210, 2012.3., [URL].
12. Sadayoshi MURAKAMI and his colleagues, in: Toyohoseishi kenkyukai tsushin, no.19, pp.10-14, 2011.9., [URL].
13. Shinmatsu kakusho chosakyoku ni tsuite (On the provincial Diaochaju in late Qing China),
in: Hoshigaku Kenkyukai Kaiho (Bulletin of the Society for Legal History), no.15, pp.60-77, 2011.3., [URL].
14. OKADA Asataro ni tsuite (On OKADA Asataro (with bibliography)),
in: Hoshigaku Kenkyukai Kaiho (Bulletin of the Society for Legal History), no.15, pp.151-169, 2011.3., [URL].
15. Riben guanyu falv xiangguan wenzi zhi zixing, ziyi yanjiu de xueshu gaikuang (The outline of ancient writing about law in Japan)
in: Hebei Faxue (Hebei law science) , vol.28, no.10 (Total No. 204), pp.57-61, 2010.10..
16. Taiwan ni okeru genko minpoten no tokucho (Some characters of civil law in Taiwan)
in: Jurist, no.1406, pp.94-100, 2010.9..
17. Kindai chugoku hosei kanren ougo ronbun database (temporary version) ni tsuite (On the database about the thesis and materials written by western languages)
in: Toyo hoseishi kenkyukai Tsushin, no.17, pp.11-32, 2009.8., [URL].
18. Shinmatsu minkoku jiki hosei kankei nihonjin komon ni kansuru kiso jyoho (Basic information on Japanese legal advisers in late Qing and Minguo period)
in: Hoshigaku kenkyukai kaiho (Bulletin of the Society for legal Hsitory), no.12, pp.114-130, 2008.3., [URL].
19. "Zhonghua minguo fazhi yanjiuhui" jingwei -- Ziliao de zhengli yu jieshao (The whole story of the "Chuka minkoku housei kenkyukai)
in: Fazhishi Yanjiu [taipei] (Journal for legal history studies), vol.11, pp.323-342, 2007.6..
20. Taihoku ni okeru toshokan / bunken kensaku jyoho -- Nyumonhen kaiteiban (Some Information on the Libraries and Research guide at Taipei (revised))'
in: Hoshigaku Kenkyukai Kaiho (Bulletin of the Society for Legal Studies), no.11, pp.120-132, 2007.2..
21. OKADA Asataro chosaku mokuroku kou (List of works by OKADA Asataro (trial))
in: Toyo hoseishi kenkyukai tsushin, no.15, pp.5-12, 2006.8., [URL].
22. 'Chuka minkoku hosei kenkyukai ni tsuite -- Kiso joho no seiri to shokai (On the Chuka-minkoku Hosei-kenkyukai)'
in: Chugoku -- Shakai to Bunka (China: Society and Culture) , no.21, pp.221-234, 2006.6..
23. 'Kanshu chosa ni okeru "ten" wo meguru giron katei ni tsuite' (The Process of Thought on the "Custom" of "Dian")
in: Kokka Gakkai Zasshi (The Journal of the Association of Political and Social Sciences, The University of Tokyo), vol.118, no.11/12, pp.47-107, 2005.12..
24. Tokyo daigaku hogakubu toshokan no kanseki oyobi taiwan kankei shiryou ni tsuite (On the Old Chinese books and materials on Taiwan possessed in the Library of Faculty of Law, Tokyo University), in: Toyo Hoseishi Kenkyukai Tsushin, no.14, pp.1-14, 2005.8., [URL].
25. 'Tochi wo meguru 'Kyukan' to "Taiwan Shiho" no kankei ni tsuite (3) -- 'Fudosanken' bubun no tekisuto bunseki wo tegakari ni (The process of thought on the "custom" of "land-holding" in Taiwan Shiho (3) -- by textual-criticism of the chapters about "property")
in: Hogaku Kyokai Zassi (Journal of the Jurisprudence Association, the University of Tokyo), vol.122, no.9, pp.70-144, 2005.9..
26. 'Tochi wo meguru 'Kyukan' to "Taiwan Shiho" no kankei ni tsuite (2) -- 'Fudosanken' bubun no tekisuto bunseki wo tegakari ni (The process of thought on the "custom" of "land-holding" in Taiwan Shiho (2) -- by textual-criticism of the chapters about "property")
in: Hogaku Kyokai Zassi (Journal of the Jurisprudence Association, the University of Tokyo), vol.122, no.8, pp.82-166, 2005.8..
27. 'Tochi wo meguru 'Kyukan' to "Taiwan Shiho" no kankei ni tsuite (1) -- 'Fudosanken' bubun no tekisuto bunseki wo tegakari ni (The process of thought on the "custom" of "land-holding" in Taiwan Shiho (1) -- by textual-criticism of the chapters about "property")
in: Hogaku Kyokai Zassi (Journal of the Jurisprudence Association, the University of Tokyo), vol.122, no.7, pp.81-145, 2005.7..
28. Taihoku ni okeru toshokan / bunken kensaku Joho -- Nyumonhen (Some Information on the Libraries and Research guide at Taipei), in: Hoshigaku Kenkyukai Kaiho (Bulletin of the Society for Legal Studies), no.7, pp.97-104, 2002.9..
29. '"Minshoji ShuKan Chosa hokokuroku" seiritsu katei no saikosatsu (A Reexamination of the Process of Creating Min-shang-shi xi-guan diao-cha bao-gao-lu)'
in: Chugoku -- Shakai to Bunka (China: Society and Culture), no.16, pp.274-292, 2001.6..